Wat doet de TalentAcademy Westfriesland?

Onze post-HBO opleiding Innoveren in zorg en welzijn met technologie is de eerste post HBO opleiding in Westfriesland. De TalentAcademy Westfriesland is hiervoor door het ministerie van VWS en het Actie Leer Netwerk beloond met een oorkonde als Koploper Initatief. Andere initiatieven van de TalentAcademy Westfriesland zijn de HBO Verpleegkunde Flexopleiding en het Medical Delta Living Lab.

Het ontstaan van TAWF

Begin 2019 hebben de Westfriese Bedrijvengroep, diverse Westfriese gemeenten, de Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep oriënterende gesprekken gevoerd. Aanleiding was de vergrijzing in de regio. In combinatie met toegenomen economische groei en werkgelegenheid zorgt dit ervoor dat sectoren als de zorg kampen met steeds grotere personeelstekorten.

Vanuit dit overleg is de TalentAcademy Westfriesland ontstaan als een initiatief van de Omring en de WilgaerdenLeekerweideGroep. Samen met Inholland als onderwijspartner, de aangesloten Westfriese gemeenten en de Westfriese Bedrijvengroep zijn dit de drijvende krachten achter de TalentAcademy Westfriesland.