Het Medical Delta Living Lab is een samenwerking van diverse partijen om via twee onderzoeksrichtingen innovaties te realiseren.

Wat houdt dit in?

In levensechte settings ontwikkelen samenwerkende partijen innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Studenten, docenten, lectoren en hoogleraren versterken elkaar in praktijk- en toegepast onderzoek. We hebben in 2022 twee nieuwe onderzoeksrichtingen, waarover hieronder meer. Partijen creëren samen passende integrale oplossingen met behulp van EHealth, robotica en domotica.

Twee onderzoeksrichtingen

We starten binnen het Medical Delta Living Lab in 2022 met twee nieuwe onderzoeksrichtingen:

 1. Revalidatie in thuiszorg: gehonoreerd vanuit de Medical Delta onderzoekscommissie
 2. PLINT Ondervoeding: Tegengaan van ondervoeding bij thuiswonende ouderen

Wat is hiervoor nodig?

Woon-zorgproblemen inventariseren bij zorginstellingen en woningcorporaties.
Interdisciplinaire innovatieteams opzetten die bestaan uit:

 • mbo studenten en docenten
 • hbo studenten en docenten
 • lectoren van universitaire medische centra
 • onderzoekers
 • instellingen die werken aan concepten en innovaties binnen dit vraagstuk
 • bedrijven die innoveren op dit gebied

Het doel is om langer thuis wonen succesvol te combineren met de enorme zorgvraag bij revalidatie. Oftewel; hoe kunnen we het zelfmanagement van geriatrische revalidanten vergroten?

1 Revalidatie in thuiszorg

Deze onderzoeksrichting is gehonoreerd vanuit de Medical Delta onderzoekscommissie, in samenwerking met Omring. Het betreft een meerjarig onderzoeksconsortium van diverse hogescholen, waaronder Inholland, en universitaire medische centra en onderzoekers. Gezamenlijk doen zij onderzoek naar thuis-revalidatie van geriatrische patiënten.

2 PLINT Ondervoeding

Plint staat voor: Preventief Leer- en Innovatie Netwerk Tegen Ondervoeding. Het is een samenwerking tussen deze partijen:

 • Hogeschool InHolland
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Rotterdam
 • WilgaerdenLeekerweide Groep
 • Albeda
 • Clusius College
 • Zorginstellingen
 • Bedrijfsleven

Ondervoeding bij ouderen

Ondervoeding is een onderschat probleem dat bij een verslechterde gezondheid zorgt voor minder herstel of soms zelf geen herstel. Ondervoede ouderen liggen gemiddeld langer in het ziekenhuis, waardoor zorgkosten stijgen. Van de thuiswonende ouderen is 12 % ondervoed. Van de thuiswonende ouderen die gebruik maken van thuiszorg is zelfs 35 % ondervoed. Dat percentage is mogelijk te verlagen als zorgprofessionals beter in staat worden gesteld om ondervoeding te voorkomen.

 

Preventie ondervoeding

De praktijkvraag is: “Hoe kunnen we de handelingsverlegenheid van zorgprofessionals verminderen met betrekking tot preventie van ondervoeding bij thuiswonende ouderen?” De zorgprofessionals, ouderen en hun mantelzorgers staan in onze aanpak centraal. We willen de zorgprofessionals meer handelingsperspectief geven door op de werkvloer van elkaar te leren. Een probleem hierbij is dat de awareness rondom ondervoeding onder ouderen bij mantelzorgers en zorgprofessionals onder de maat is. We willen de bewustwording aanwakkeren met behulp van diverse innovaties.

 

Innovatienetwerk: 3 regio’s met doelgerichte aanpak

Uit onze praktijkvraag is een centrale onderzoeksvraag met deelvragen gedestilleerd. Deze worden in drie Leer- en InnovatieNetwerken (LIN’s) opgepakt in de regio Hoorn, Amstelveen en Rotterdam. In werkpakketten zijn het onderzoek, de food innovaties en de kennisverspreiding verdeeld vanuit het oogpunt van zorg, voeding en communicatie. Het consortium van beroepsopleidingen, zorginstellingen, food-bedrijven en netwerkorganisaties heeft de ambitie om bij ouderen thuis het verschil te maken. Hiervoor zullen ze zorgprofessionals en mantelzorgers beter toerusten met kennis en kunde ter preventie van ondervoeding.