Medical Delta Living Labs

Er zijn een tweetal interessante living labs (in voorbereiding): levensechte settings waarin verschillende partijen gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

‘Een daarvan is het Living Lab dat is gehonoreerd vanuit de Medical Delta onderzoekscommissie, in samenwerking met Omring. Dit betreft een meerjarig onderzoeksconsortium van diverse hogescholen – waaronder Inholland – en universitair medisch centra en onderzoekers. Gezamenlijk doen zij onderzoek naar thuis-revalidatie van geriatrische patiënten.

’ Het andere living lab betreft een samenwerking van onder andere Hogeschool Inholland en WilgaerdenLeekerweideGroep, over ondervoeding bij thuiswonende ouderen. ‘Dit is een veelvoorkomend probleem dat door diverse oorzaken kan optreden, met alle gevolgen van dien. De opleidingen van food, verpleegkunde en diëtetiek vormen samen met wijkverpleegkundigen en MKB bedrijven uit de levensmiddelenbranche het innovatienetwerk. Dit living lab richt zich op het ontwikkelen van lekkere en gezonde producten die ouderen smakelijk vinden en gemakkelijk kunnen eten. Met het oog op hoger onderwijs en leren in de praktijk, zijn dit twee relevante praktijkonderzoeken die voor West-Friesland zeer interessant zijn.’