IT Academy Westfriesland

De IT Academy West-Friesland zet zich in voor een optimale verbinding tussen het IT Onderwijs en IT werkgevers en opdrachtgevers in de regio. Wij doen dat middels het inrichten van fieldlabs, deep dives, kennissessies, regelen stageplaatsen, organiseren van evenementen en het koppelen van IT talent aan werkgevers.

De academy wordt breed gedragen en heeft de volgende organisaties als stakeholders en partners: InHolland, Horizon College, Westfriese Bedrijvengroep, Hoornse Ondernemers Compagnie, Gemeente Hoorn, Abovo Media, Leads.io, BakerTilly, ECS International, YourDutchMedia, Let’s Build IT, Mercash, Werksaam WF, Ilionx, Debiteuren365, Story Tailors en Vastenburg. 

Studenten en bedrijven

Ervaring opdoen in het werkveld is een belangrijke stap voor een student. Dat geldt zeker voor een IT studie. Vandaar dat het Horizon College (MBO) en InHolland (HBO) nauw samenwerken met de IT Academy WF. Samen worden er iedere periode tientallen studenten ondergebracht bij IT opdrachtgevers in de regio. In de vorm van de stages, fieldlabs, events en/of workshops maken de studenten kennis met een echte IT werkomgeving. Met een goede stage of het maken en presenteren van een casus ervaart de student de ‘druk’ van de werkvloer. Een stapje dichterbij om de arbeidsmarkt knap tegemoet te treden.  

 

Dit jaar werkt de IT Academy samen met de opleidingen Software Development (MBO), Systems & Devices systeembeheer en cyber security (MBO), Business IT en Management (HBO), Cyber Security (AD HBO), IT Service Management (HBO) en Mathematical Engineering (HBO).

Onderwijs en innovatie

Leerlingen worden opgeleid voor banen die er in de toekomst mogelijk niet meer zijn. Er wordt helaas nog steeds te weinig rekening gehouden met de snelheid van technologische ontwikkelingen. Dat is simpelweg ook niet altijd mogelijk.

Het is belangrijk dat het huidige onderwijs aan blijft sluiten bij hetgeen studenten nodig hebben. Een belangrijke taak voor het onderwijs is dan ook om de studenten goed voor te bereiden op de dynamische, digitale wereld waarin we leven, leren en werken. Vernieuwing is noodzakelijk!

Niet alleen voor het onderwijs is het niet eenvoudig om aan te haken bij de ultieme verandering die we momenteel ondergaan. Ook IT ondernemingen maken keuzes in hoe, waar en wanneer aan te haken.

Als academie denken we graag mee. Gevraagd en ongevraagd! In de vorm van workshops en awake sessies sparren we met onze stakeholders. En met elkaar kijken we hoe we de stageplaatsen, fieldlabs en evenementen door moeten ontwikkelen. 

SAMENWERKEN

De IT Academy organiseert een paar keer per jaar evenementen voor haar stakeholders. Sessies waar het nuttige met het aangename wordt gecombineerd. Op deze manier leren de stakeholders elkaar beter kennen, ontstaan er samenwerkingen en sparren we over het verbeteren van de academy en het onderwijs.

RECRUITMENT

De IT Academy WF is geen recruitment agency. Maar toch koppelt de academy ieder jaar een aantal IT talenten aan IT werkgevers. De academie werkt samen met organisaties als Werksaam, het WSP en verschillende opleidingsinstituten. Die partijen hebben regelmatig interessante CV’s van IT talent dat een andere arbeidsomgeving zoekt. En deze talenten (jong en minder jong) verbinden wij dan met succes aan het netwerk van de academy.

Contact

Wilt u als IT werkgever of bedrijf met IT ambities meer weten over de IT Academy WF?

Gebruik het online formulier of mail naar: danny@itacademywf.nl

Adresgegevens
IT Academy WF
p/a Bazillehof 23
1628 XD   Hoorn
Tel. 06 53252395

Kwartiermaker: Danny van Soelen

Partners