De opleiding ‘Innoveren in zorg en welzijn met technologie’ is opgebouwd uit 8 modules. Met de informatie, kennis en ervaring van iedere module bereid je jezelf voor op de volgende module. Gedurende de opleiding werk je aan praktijk opdrachten en vraagstukken.

Na afloop van de opleiding heb je onder andere:

  • een advies uitgebracht waarin je de mogelijkheden van eHealth voor de organisatie in kaart brengt;
  • een eHealth-toepassing ontworpen die een zorginhoudelijk proces ondersteunt of vervangt, dat door de cliënt zelf kan worden gebruikt;
  • een risico-inventarisatie uitgevoerd en beleidsmaatregelen geformuleerd;
  • een implementatieplan geformuleerd om eHealth of een andere ICT of technische innovatie in de eigen organisatie in te voeren;
  • een passend trainingsprogramma opgezet voor een nieuw te implementeren zorgtechnologie.

Heb je voldoendes voor alle opdrachten? Dan ontvang je een Inholland certificaat post-hbo opleiding Innovatie in zorg en welzijn met technologie.

Master of Science titel halen?

Met het certificaat van deze post-hbo leergang kun je een vrijstellingen met een omvang van 17,5 EC aanvragen als je je in wilt schrijven voor de tweejarige deeltijd masteropleiding Advanced Health Informatics Practice. Deze geaccrediteerde opleiding leidt tot de internationaal erkende titel Master of Science (MSc).

Met de vrijstellingen van de post-hbo is het behalen van je Master of Science diploma in één jaar goed mogelijk.