De opleiding Innoveren in zorg en welzijn met Technologie  bestaat uit acht modules:

Module 1: Oriënteren op eHealth & zorgtechnologie

Hoofddoel module 1: Innovatiemogelijkheden ontdekken. Na afloop van deze module heb je een advies geschreven waarin jij de mogelijkheden van eHealth voor jouw organisatie in kaart hebt gebracht.

Binnen deze module ga je oplossingsgericht zoeken, kiezen en uitwerken. Dit doe je op basis van een onderzoek binnen in jouw eigen organisatie. Wat is er mogelijk op het gebied van eHealth? Welke ontwikkelingen en trends zijn er op dit gebied? Wat gebeurt er al? Waar liggen kansen voor de eigen organisatie?
Over jouw bevindingen geef je een pitch voor een jury.

 

Module 2: Organisatie & (Big)data

Hoofddoel module 2: Organisaties, processen en de rol van informatie verkennen. Na afloop van de module heb je jouw afdeling binnen de organisatie beschreven. Hoe is deze afdeling georganiseerd? Welke processen vinden er plaats? Welke informatie wordt gebruikt en hoe is dat georganiseerd?

Binnen deze module ga je op bezoek bij een afdeling Informatie & Automatisering. De collega’s van deze afdeling ga je interviewen om de afdeling in kaart te brengen.

 

Module 3: Informatieanalyse

Hoofddoel module 3: Methodisch en gestructureerd een probleem analyseren. Na afloop van de module heb je n.a.v. een probleem in de eigen organisatie een adviesrapport gemaakt in de vorm van een informatieanalyse.

Binnen deze module ga je collega’s interviewen en een workshop opzetten. Deze workshop zal je vervolgens zelf uitvoeren.

 

Module 4: Ontwerp van effectieve eHealth-toepassingen

Hoofddoel module 4: Ontwerp een eHealth-toepassing die een zorginhoudelijk proces ondersteunt of vervangt dat door de cliënt zelf kan worden gebruikt.

Binnen deze module ga je discussiëren over en oefenen met de theoretische kaders door middel van interactieve lessen. Daarnaast ga je collega’s interviewen.

 

Module 5: Wet-, regelgeving en informatiebeveiliging

Hoofddoel module 5: Methodisch en gestructureerd een probleem analyseren. Na afloop van de module heb je een risico-inventarisatie uitgevoerd en beleidsmaatregelen geformuleerd.

Binnen deze module ga je groepsgewijs een risico-inventarisatie uitvoeren. Je gaat ophalen wat stimulerende en remmende aspecten zijn rondom het gebruik van persoonsgegevens binnen een bepaalde situatie. Hier ga je vervolgens een DEDA workshop over uitvoeren met belanghebbenden. Over deze workshop schrijf je een kort essay.

 

Module 6: Adviseren en communiceren

Hoofddoel module 6: Analyseren en ontwikkelen van de eigen communicatieve en adviserende vaardigheden.

Inhoudelijk ben je inmiddels in staat om advies op verschillende niveaus uit te brengen. Na afloop van de module weet je op welke wijze jij je advies communicatief vorm kunt geven, zodat er geluisterd wordt naar jouw advies en hier oog voor is.

 

Module 7: Succesvol implementeren van eHealth

Hoofddoel: Feitelijk realiseren van (radicale) vernieuwingen en innovaties binnen een weerbarstige omgeving. Na afloop van de module heb je een implementatieplan om eHealth of een andere ICT of technische innovatie in te voeren in de eigen organisatie geformuleerd. 

Binnen deze module ga je met de kennis en ervaring die je inmiddels op hebt gedaan een andere organisatie bekijken. Hierbij ga je de kenmerken van deze organisatie in kaart brengen, om deze vervolgens mee te nemen in een implementatieplan. Dit plan ga je presenteren aan de mededeelnemers van de opleiding. Jouw implementatieplan wordt daarbij ook tot discussie gebracht.

 

Module 8: Opzetten van een trainingsprogramma

Hoofddoel: Onderbouwd een trainingsprogramma opzetten. Na afloop van de module heb je een passend trainingsprogramma opgezet voor een nieuw te implementeren zorgtechnologie.

Binnen deze module maak je een analyse van een onderdeel binnen de eigen organisatie en ga je aan de slag met diverse werkvormen binnen jouw trainingsprogramma. Dit bereid jou voor op jouw rol als ambassadeur op het snijvlak van zorg en technologie.