De post-hbo ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’ (IZWT) is dé opleiding om je als zorgprofessional door te ontwikkelen als ambassadeur op het snijvlak van zorg en technologie.

Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep hebben deze samen met Hogeschool Inholland vormgegeven. Hogeschool Inholland heeft al 25 jaar  ervaring met het ontwikkelen en aanbieden van opleidingen op het snijvlak van zorg en (ICT)technologie.

De leergang duurt een jaar. Tijdens de leergang werk je aan echte opdrachten/vraagstukken uit de eigen afdeling/organisatie (of partnerorganisaties). Eens in de twee weken is er een lesdag op wisselende locaties van Omring, WilgaerdenLeekerweideGroep en partnerorganisaties. Steeds in de regio West Friesland. Naast de lesdagen werk je samen en individueel in een digitale leeromgeving aan de leerstof en de opdrachten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Hoe kom je op een methodische wijze vanuit een innovatievraagstuk of probleem op het snijvlak van zorg en technologie tot requirements en oplosrichtingen?
  • Welke zorgtechnologieën en eHealth-toepassingen zijn er? Wat zijn de ontwikkelingen? Wanneer gebruik je wat? Wat betekent dat voor de patiënt/cliënt? De zorgverlener? Het zorgproces? De financiering? De facilitaire en bouwkundige aspecten?
  • Hoe kan zorgtechnologie en eHealth empowerment/zelfmanagement van patiënten/cliënten ondersteunen.
  • Hoe verhouden processen in de zorg en welzijn zicht tot informatie en technologie? Wat is de rol van informatie en hoe organiseer je informatie en technologie in een zorgorganisatie.
  • Hoe kan zorgtechnologie en eHealth worden geïmplementeerd in de zorgorganisatie. Welke veranderkundige aspecten komen hierbij kijken? Wat betekent dit voor de kennis en vaardigheden van de zorgverleners? Hoe kan hiervoor een training worden ontworpen?
  • Welke wet- en regelgeving is van belang bij zorgtechnologie en eHealth? Wat betekent dit voor de informatiebeveiliging? Met welke ethische aspecten moet rekening gehouden worden?
  • Hoe kan de expert zijn of haar rol pakken als adviseur? Welke adviesstrategieën kunnen worden ingezet en in welke situaties zijn deze geschikt. Hoe herken je verschillende situaties?
  • Hoe ontwerp je effectieve eHealth/zorgtechnologie voor verschillende doelgroepen met verschillende kenmerken. Hoe weet je wanneer innovatie succesvol is?