Iedere woensdag een lesdag georganiseerd. Daarnaast is het van belang dat je minimaal 24 uur werkzaam bent in de praktijk. Voor thuisstudie en leren tijdens je werk, kun je rekening houden met een gemiddelde van 8 uur per week.

De kosten voor de opleiding zijn afhankelijk van jouw individuele leerroute en studieduur.

Studieduur
De studieduur varieert per persoon en loopt uiteen van twee tot vier jaar. Afhankelijk van eerder behaalde diploma’s, kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Heb je bijvoorbeeld een mbo-diploma Verpleegkunde, dan zijn er vrijstellingen voor drie modules van 10 studiepunten (European Credits of EC’s), dus in totaal 30 EC’s. Heb je daarnaast vervolgopleidingen in bijvoorbeeld IC of Dialyse, dan is ook een vrijstelling in een keuzeprogramma mogelijk van 30 EC’s. Daarmee ‘win’ je dus een vol studiejaar van 60 EC’s.
Uiteraard is je studieduur ook afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, je studietempo en progressie. Zo kun je bijvoorbeeld ook tijdelijk minder vakken volgen als je in je werk- of privésituatie tijdelijk extra verplichtingen hebt.

Het programma biedt jou dus echt de ruimte om de studie, naast je drukke leven van alledag, mogelijk te maken.