Opzet opleiding HBO – verpleegkunde

Het betreft een vraaggestuurde deeltijd opleiding voor (zij-)instromers en opstromers waarbij je 24 uur werkt in de praktijk, 8 uur studeert op school en een studiebelasting hebt van 16-24 uur per week. Er wordt gebruik gemaakt van kennis en werkervaring door te werken met afgeronde ‘Leeruitkomsten’. Elke ‘leeruitkomst’ is opgebouwd in niveau (basis, gevorderd, eind) waarbij er gekeken wordt naar je huidige kennis en/of werkervaring om eenheden te behalen of te versnellen.

 

Flexibel

Door te kijken naar eerdere werkervaringen en opleidingen wordt er een individuele studieroute bepaald. Hierdoor kan de studie versneld worden doorlopen. Bijvoorbeeld; voor verpleegkundigen (MBO-4) is een route van 2 tot 3 jaar haalbaar gebleken. Maar flexibel gaat niet alleen over versnellen het kan in sommige gevallen juist ook vertragen betekenen. Bijvoorbeeld bij een combinatie met een druk sociaal en/of gezinsleven of mantelzorgtaken. We bepalen gezamenlijk de beste leerroute voor jou.

De eindkwalificaties staan vast en dit is ook de borging van de kwaliteit van je diploma. De route en leervormen zijn vrij. We werken met ‘leerwegonafhankelijke toetsen’. Je toont een competentie aan onafhankelijk van de manier waarop je deze hebt verworven. Dit modulair leersysteem geeft een hoge mate van flexibiliteit niet alleen in duur maar ook in locatie en leervormen.

 

Persoonlijke route

In het begin maken we een scan aan de hand van je leeruitkomsten. Samen met je coach en de praktijkbegeleider maak je aan de hand van de uitkomsten van de scan en een persoonlijk gesprek je ‘persoonlijke leerroute’. Om het vertrekpunt en de leer-/ontwikkeldoelstelling helder te hebben voor je PPO (Persoonlijke en professionele ontwikkeling) maak je een portfolio. In dit portfolio zitten onder andere je aanvragen van eerder verworven competenties (vrijstellingen) op basis van opleiding.

 

Leeruitkomsten en onderwijsvormen

De volgende ‘Leeruitkomsten’ (modules) zijn onderdeel van de opleiding; ‘klinisch redeneren en indiceren’, ‘Verpleegkundig handelen’, ‘Organiseren en indiceren van zorg’, ‘Voorlichten, adviseren en instrueren’, ‘Verpleegkundig advies’, ‘Coachen en begeleiden’, ‘Persoonlijke en professionele ontwikkeling’ en een module ‘keuze onderwijs’. We werken met de volgende onderwijsvormen; individueel (voorbereiding d.m.v. e-learning), samenwerkend leren en praktijkleren. Maar bovenal wordt er vraaggestuurd onderwijs verzorgd. Hierdoor sluit de opleiding optimaal aan bij de praktijk.


Westfries tintje

Voor deelnemers binnen Westfriesland willen we graag iets extra’s toevoegen in de vorm van een regionale klas binnen de leeruitkomst Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling. In deze klas ontmoeten  Westfriese studenten elkaar in casuïstiek en intervisie. Daarnaast wordt je vanuit het vertrouwen, de verbinding en interactie van een groep gelijkgestemden verder begeleid in jouw persoonlijke ontwikkeling gedurende de opleiding.