De opleiding is opgebouwd in 8 modules. Met de informatie, kennis en ervaring van iedere module bereid je jezelf voor op de volgende module. Gedurende de opleiding werk je aan praktijk opdrachten en vraagstukken.

Na afloop van de opleiding heb je onder andere:

  • een advies uitgebracht waarin je de mogelijkheden van eHealth voor de organisatie in kaart brengt;
  • een eHealth-toepassing ontworpen die een zorginhoudelijk proces ondersteunt of vervangt, dat door de cliënt zelf kan worden gebruikt;
  • een risico-inventarisatie uitgevoerd en beleidsmaatregelen geformuleerd;
  • een implementatieplan geformuleerd om eHealth of een andere ICT of technische innovatie in de eigen organisatie in te voeren;
  • een passend trainingsprogramma opgezet voor een nieuw te implementeren zorgtechnologie.

 

Indien alle opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld ontvang je een Inholland certificaat post-hbo opleiding Innovatie in zorg en welzijn met technologie.

Met het certificaat van de post-hbo leergang kunnen vrijstellingen met een omvang van 17,5 EC worden aangevraagd als besloten wordt tot inschrijving voor de tweejarige deeltijd masteropleiding Advanced Health Informatics Practice. Deze geaccrediteerde opleiding leidt tot de internationaal erkende titel Master of Science (MSc).

Met de vrijstellingen van de post-hbo is het behalen van je Master of Science diploma in één jaar goed mogelijk.