Diploma’s voor eerste lichting hbo-zorg opleiding; samenwerking zorgaanbieders stimuleert kennis en innovatie in de zorg

HOORN –  In juni 2020 ondertekenden Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep) samen met Hogeschool Inholland voor de start van een post-hbo opleiding, uniek voor Westfriesland. Een jaar na de start van de opleiding ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’ (IZWT) kan het eerste succes nu uitgebreid gevierd worden. De eerste lichting kreeg dinsdag 19 april hun diploma.

Initiatiefnemers Omring en WLGroep dragen met deze opleiding bij aan goed toegeruste zorgprofessionals die technologie als hulpmiddel inzetten bij het oplossen van diverse urgente vraagstukken in zorg en welzijn. Omring bestuurder Jolanda Buwalda:  “De urgentie is groot vanwege het tekort aan zorgpersoneel nu en de komende jaren. Tel daarbij op dat onze regio sterker vergrijst dan in andere delen van Noord-Holland. Deze lichting zie ik als de special forces die op de werkvloer ook hun collega’s ook meer technologieminded gaan maken.”

Meer opleidingen

Volgens de betrokken partijen is deze feestelijke diploma uitreiking een goede start en gaan er nog meer volgen. Modulaire en praktijkgerichte opleidingen en cursussen staan daarin centraal. Michiel de Goede, Manager ZWOpleidingen, een onderdeel van WLGroep: “Zorgzwaarte en aantal zorgvragers nemen toe in een uitdagende arbeidsmarkt; e-health en technologie is een deel van de oplossing. Hier proactief op inzetten is van essentieel belang om kwaliteit van zorg op niveau te houden. Daarom bieden we meerdere flexibele en modulaire opleidingen aan voor zorgprofessionals in Westfriesland.”

‘Direct toepasbaar’

Nancy Majoor, teamleider Digiteam GGZ NHN is een van de deelnemers die haar diploma in ontvangst mocht nemen. “Het was prettig dat de opdrachten gericht waren op de praktijk, dit maakt het direct toepasbaar. Ik heb bijvoorbeeld geleerd om de ‘taal’ van ICT te begrijpen en te spreken waardoor wij gezamenlijk de beste zorg aan de cliënt kunnen leveren.” Alvar Stuurman, Domeineigenaar Woonzorggroep Samen heeft veel geleerd over eHealth. “Ik weet nu nog beter wat wij in huis hebben, maar ook wat we willen, wie daarbij betrokken moeten zijn en welke route daarvoor het beste werkt. De opleiding was best zwaar, maar met de hulp van de klasgenoten en docenten heb ik het als erg leuk ervaren.”

Innoveren in de zorg

Omring bestuurder Jolanda Buwalda ziet de zorg veranderen. De ouderen zorg neemt toe door de groeiende vergrijzing. “Innoveren vanuit behoeften van mensen is de kunst, zodat iedereen ook mee kan in het hanteren van slimme technologie en we de menselijke maat bij ICT toepassingen niet vergeten. Zo vindt ons robotje Charlie het leuk om samen spelletjes te doen of je aan je afspraken te herinneren. En kunnen we veilig medicijnen verstrekken met de Medido. Daarmee wordt ICT niet onpersoonlijker maar juist persoonsgericht zorg.”

Nieuwe opleidingen

In september 2022 starten de nieuwe opleidingen. Er is veel animo en interesse vanuit andere zorgorganisaties voor de tweede lichting van de post-hbo opleiding. Toepassing van technologie wordt immers alleen maar belangrijker. “Het is erg mooi om te zien dat de gedeelde uitdagingen die zorgorganisaties tegenkomen gezamenlijk worden opgepakt,” geeft De Goede aan. ”Sector overstijgend; vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij allen dragen. Al onze opleidingen zijn dus ook beschikbaar voor zorgprofessionals van andere organisaties. Onafhankelijk van je leeftijd en werkervaring. Neem gerust contact op als je meer wilt weten.”

Hoger onderwijs in Westfriesland

De initiatiefnemers achter de Talent Academy hebben bijgedragen aan een bredere ontwikkeling in de regio in de samenwerking met het hoger onderwijs. Talent ontwikkeling en het bieden van perspectief aan jongeren en young professionals is immers belangrijk binnen alle sectoren. Ambitie is dan ook dat andere sectoren volgen om samen met het (hoger)onderwijs leerwerktrajecten neer te zetten.

Zorgaanbieders halen eerste post-hbo opleiding naar Westfriesland

PERSBERICHT

HOORN – Dinsdagmiddag 9 juni hebben zorgaanbieders Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep samen met Hogeschool Inholland een intentieovereenkomst ondertekend voor de start van een post-hbo opleiding. Een uniek moment voor de regio en een eerste aanzet voor hoger onderwijs aanbod in Westfriesland.

De zorgsector krijgt de primeur met een op maat gemaakte opleiding ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’ (IZWT). Initiatiefnemers Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep willen hiermee zorgprofessionals opleiden die via technologie toekomstige vraagstukken rondom zorg en welzijn proberen op te lossen.

Een belangrijke stap

De plannen voor hbo onderwijs in de regio zijn er al lang. De Westfriese Bedrijvengroep pakte deze opdracht op en verbond bedrijven en organisaties met elkaar. Voorzitter Hans Huibers is zeer content dat de beide zorgaanbieders hieraan nu een concreet vervolg gaan geven. “Het is een belangrijke stap op weg naar het verbreden van het aanbod van hoger onderwijs in Westfriesland. Er zijn al initiatieven in de groene sector en hiermee breiden dit uit naar post hbo voor de zorg, hopelijk snel gevolgd door de ICT sector. Dat is goed voor talent behoud en werkgelegenheid in de regio.””

Groot belang
De verwachtingen zijn hoog gespannen voor deze opleiding. Ook het belang is groot. John Horlings, directeur P&O Omring: “We zien in de zorg en welzijn ontwikkelingen waarbij de inzet van ICT en technologie steeds belangrijker wordt. Daarnaast vindt Omring het ook belangrijk om medewerkers loopbaanperspectief te bieden.”

Michiel de Goede, Manager ZWOpleidingen, een onderdeel van WilgaerdenLeekerweideGroep, heeft ook hoge verwachtingen. “Ik verwacht dat de studenten na deze opleiding makkelijker contacten leggen buiten hun eigen afdeling of organisatie. Gezamenlijk ideeën uitvoeren die de kwaliteit van leven van onze cliënten of bewoners vergroten.” Met een toenemende vergrijzing en de noodzaak naar langer zelfstandig wonen is dit geen kleine opgave.

Studievorm
De opleiding is blended wat inhoudt dat er één lesdag per twee weken is, ondersteund met een 24/7 beschikbare interactieve digitale leeromgeving. “Studeren vindt niet alleen plaats op onze campus, maar juist ook in de praktijk bij en met partners in heel Noord-Holland Noord.”, licht Richard Oerlemans, directeur van Hogeschool Inholland Alkmaar en de technische opleidingen toe. Het verbinden van theorie en praktijk maakt de opleiding direct relevant.

Actuele maatschappelijke vraagstukken

Marije Deutekom, directeur bij Hogeschool Inholland in Haarlem en het domein Gezondheid, Sport en Welzijn ziet in de opleiding een concrete invulling van actuele vraagstukken. “Een van de doelen is bijvoorbeeld dat er optimale zorg wordt geleverd en mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Technologie en slim bouwen kan daarbij helpen. Studenten van de technische en zorg- en welzijnsopleidingen gaan samenwerken in innovatieve living labs in de regio. Samen werken de studenten aan actuele en concrete maatschappelijke vraagstukken.”

Goed voor de regio

Deze samenwerking draagt bij aan een maatschappelijke vraag in de zorg voor de regio West-Friesland in het algemeen, en voor de genoemde zorginstellingen in het bijzonder. Dat gecombineerd met een al langer gekoesterde wens om hbo opleidingen naar de regio Westfriesland te halen, maakt Marjon van der Ven een trots wethouder. “Ik ben trots dat de zorginstellingen en Inholland dit voor elkaar hebben gekregen voor de regio. Met de groeiende vergrijzing kan dit de kweekvijver en vliegwiel gaan worden voor zorgpersoneel en tevens behoud van talenten binnen de regio.

Overstijgend samenwerken

De Goede: “Het is een prachtig gevoel om samen met de twee grootste zorgwerkgevers in de regio, dit initiatief te mogen opzetten. En dat er een mooie samenwerking is ontstaan met Hogeschool Inholland, als onderwijspartner en de Westfriese Bedrijvengroep, als de belangenbehartiger van het bedrijfsleven in de regio en de gemeenten, geeft voldoening en trots. Overstijgend samenwerken, met een prachtig doel voor ogen, wat wil je nog meer in deze bijzondere tijd waarin we leven.”

De opleiding ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’ start in het najaar 2020. Meer informatie is te vinden via www.talentacademywestfriesland.nl. Daarop is ook de video van de presentatie te zien.

Foto: Guillaume Groen / De Beeldunie

Bekijk de video en een uitgebreide fotoserie via onze pers/media pagina